Polskie  Stowarzyszenie  Diabetyków  
Zachodniopomorski
Zarząd Wojewódzki


W zakładce dostępne są formularze i dokumenty do użytku w PSD


Deklaracja członkowska

Informacje statystyczne za 2018 rok
plik word                                     plik  pdf

Sprawozdanie finansowe
RZiS plik pdf                              Bilans  plik pdf

Nota ksiegowa za 2018 rok
plik word                    plik pdf

Oświadczenie 1% za 2018 rok
plik word                          plik pdf

Skrócony protokół z zebrania założycielskiego Koła PSD

Skrócony protokół z Walnego Zebrania Członków Koła PSD

Regulamin wręczenia, użytkowania i przechowywania Sztandaru PSD

Regulamin nadania srebrnej odznaki „Za Zasługi dla PSD”

Regulamin nadania złotej odznaki „Za Zasługi dla PSD”

Wniosek o nadanie odznaki „Za Zasługi dla PSD”

Regulamin przyznania medalu „Za Zwycięstwo nad Cukrzycą”

Wniosek o przyznanie medalu „Za Zwycięstwo nad Cukrzycą”

Komisja Rewizyjna – regulamin

Sąd Koleżeński – regulamin