Polskie  Stowarzyszenie  Diabetyków  
Zachodniopomorski
Zarząd Wojewódzki


W zakładce dostępne są formularze i dokumenty do użytku w PSD


Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska dwustronna

Informacje statystyczne za 2017 rok
plik word                                     plik  pdf

Sprawozdanie finansowe
RZiS plik pdf                              Bilans  plik pdf

Nota ksiegowa za 2017 rok
plik word                    plik pdf

Oświadczenie 1% za 2017 rok
plik word                          plik pdf

Skrócony protokół z zebrania założycielskiego Koła PSD

Skrócony protokół z walnego zebrania delegatów Oddziału PSD

Regulamin wręczenia, użytkowania i przechowywania Sztandaru PSD

Regulamin nadania odznaki „Za Zasługi dla PSD”

Wniosek o nadanie odznaki „Za Zasługi dla PSD”

Regulamin przyznania medalu „Za Zwycięstwo nad Cukrzycą”

Regulamin przyznania medalu platynowego „Za Zwycięstwo nad Cukrzycą”

Wniosek o przyznanie medalu „Za Zwycięstwo nad Cukrzycą”

Komisja Rewizyjna – regulamin

Sąd Koleżeński – regulamin