III Edycja "Szkoły Cukrzycy"
w Gryfinie

II Wykład
   10 grudnia 2015

Terminy i tematy wykładów [Więcej]

Aktualności


W dniu 13 listopada rozpoczęły się zajęcia III edycji Szkoły Cukrzycy
organizowanej przez NZOZ Intermed
przy współudziale Stowarzyszenia Diabetyków w Nowogardzie.

Uroczysta inauguracja miała miejsce w Klubie Nauczyciela w Gryfinie i zgromadziła liczne grono pacjentów. Swoją obecnością uświetnili uroczystość m.in. Prezes Stowarzyszenia Diabetyków w Nowogardzie Pan Eugeniusz Tworek oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

[Czytaj więcej..]

13 listopada 2015 rusza III Edycja Szkoły Cukrzycy w Gryfinie

Szanowni Pacjenci,
Już w listopadzie rozpoczynamy wykłady w ramach  III edycji Szkoły Cukrzycy.
Szkoła Cukrzycy to program edukacyjny adresowany do pacjentów chorych na cukrzycę, a także ich rodzin oraz wszystkich zainteresowanych wiedzą na temat tej groźnej choroby.

[Więcej]
5 grudnia 2014 rusza
II Edycja "Szkoła Cukrzycy" w Gryfinie

Zapraszamy na pierwszy wykład w dniu 5 grudnia o godz. 17:00 do Urzędu Miasta i Gminy w Gyfinie. Uczestnikiem Szkoły Cukrzycy możne być każda zainteresowana osoba. Wykłady będą prowadzone raz w miesiącu przez okres 8 miesięcy. Zajęcia dla wszystkich uczestników są bezpłatne.

Zakończenie I edycji Szkoły Cukrzycy w Gryfinie

27 czerwca 2014 w Przychodni w Gryfinie odbyło się zakończenie Szkoły Cukrzycy - cyklu spotkań w ramach edukacji diabetologicznej.

[Wiecej]


Inauguracja „Szkoły Cukrzycy" w Gryfinie 

28 listopada 2013 r. na terenie przychodni Intermed Sp. z o.o. Gryfino przy ul. Niepodległości 28 o godz. 18:00 nastąpiło uroczyste otwarcie „Szkoły Cukrzycy" w Gryfinie. Autorem projektu powstania szkoły cukrzycy jest dr Andrzej Paciorkowski, diabetologa ze Środy Wielkopolskiej. W ramach nawiązanej współpracy pomiędzy Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie a  Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków  został wdrożony ogólnopolski program  edukacyjny pod nazwą „Szkoła Cukrzycy”.  Program jest prowadzony pod nadzorem Rady Naukowej której przewodniczącym jest Prof. dr hab. med. Bogna Wierusz- Wysocka

Na terenie województwa zachodniopomorskiego działają dwie szkoły cukrzycy, jedna w Szczecinie i druga w Nowogardzie. Powstała „Szkoły Cukrzycy" w Gryfinie jest trzecią szkołą w tym województwie, która włączyła się w ten ogólnopolski projekt.Lekarzem prowadzącym szkołę w Gryfinie jest pani dr Elżbieta Szokaluk


Na otwarciu  szkoły wśród uczestników byli obecni między innymi:
1.    Prezesa Zarządu Przychodni Intermed Pan dr Jacek Kargul.
2.    Burmistrz Gryfina Pan  Henryk Piłat.
3.    Lekarz prowadzący Nowogardzką „Szkołę Cukrzycy” Pani dr Marzena Kargul.
4.    Prezes PSD Koła Nowogard Pan Eugeniusz Tworek.
5.    Prezes PSD Oddziału Powiatowego w Gryfinie Pan Bogdan Roesler.
6.    Przedstawiciel firmy Bayer Pan Łukasz Kuberacki.
7.    Przedstawiciel firmy WÖRWAG PHARMA GmbH & CO. KG. Pani Olga Dankiewicz.
8.    Administrator Przychodni Intermed w Gryfinie Pani mgr inż. Anna Staszak

Gospodarz obiektu w którym nastąpiła inauguracja Prezes Zarządu Pan dr Jacek Kargul przywitał wszystkich zebranych wyrażając zadowolenie, że może czynnie włączyć się do ogólnokrajowego programu edukacyjnego „Szkoła Cukrzycy” informując jednocześnie, że nie jest to jedyne działanie przychodni w kierunku wspierania osób chorych w jakie Intermed jak i również jej pracownicy są zaangażowani.
Burmistrz Gryfina Pan  Henryk Piłat zadeklarował pomoc w prowadzaniu  szkoły, na początku oferując skorzystanie z obiektów Urzędu Miasta i Gminy, które  są zdolne pomieścić większą liczbę słuchaczy.
Lekarz prowadzący Nowogardzką ‘Szkołę Cukrzycy” Pani dr Marzena Kargul dzięki staraniom, której powstała  „Szkoła Cukrzycy” w Gryfinie omówiła zagadnienia, które będą omawiane w trakcie ośmiomiesięcznego  cyklu szkoły.
Prezes PSD Koła Nowogard Pan Eugeniusz Tworek w imieniu Krajowego Koordynatora „Szkoły Cukrzycy” Pana dr Andrzeja Paciorkowskiego  oraz w imieniu Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSD w Szczecinie Pana Zbigniewa Kędzierskiego PSD przekazał organizatorom i uczestnikom gratulacje i życzenia satysfakcji z faktu otwarcia szkoły w Gryfinie . W dalszej części zwrócił uwagę na potrzebę tworzenia nowych szkół cukrzycy oraz ich rolę jaką mają spełnić w walec z pandemią cukrzycy. Wskazał również na trudności, które napotykają Koła PSD przy organizowaniu nowych szkół uznając za główną brak lekarzy, którzy zechcieliby prowadzić szkoły oraz brak lokali. Złożył gorące podziękowania Pani dr Elżbiecie Szokaluk z przychodni Intermed za podjęcie się prowadzenia zająć w „Szkole Cukrzycy” w Gryfinie.
Po wystąpieniach zaproszonych gości lekarz prowadzący „Szkołę Cukrzycy” w Gryfinie Pani dr Elżbieta Szokaluk wykładem na temat: Cukrzyca- co to za choroba?  Jak rozpoznać ?  Dlaczego dobrze leczyć ? rozpoczęła cykl zajęć w nowo powstałej szkole.
Zajęcia w szkole są nieodpłatne i dostępne dla wszystkich chorych z cukrzycą , ich rodzin jak również dla każdej osoby, która zechce przybliżyć sobie zagadnienia związane z tą chorobą. Dodatkowo dzięki wsparciu udzielonemu przez Firmy Bayer oraz WÖRWAG PHARMA GmbH & CO. KG uczestnikom szkoły zostaną wykonane nieodpłatnie badania poziomu HbA1c oraz badania w kierunku stopy cukrzycowej.

admin.

Relacja została zamieszczona również na http://nzozintermed.pl/
                                                             portalu iGryfino