Aktualno軼i  Zestawienia za lata: [2009-2010]    [2011]    [2012]   [2013  [2014] Uroczyste zako鎍zenie III Edycji Nowogardzkiej „Szko造 Cukrzycy”


20 czerwca 2014 r. III Edycja Nowogardzkiej "Szko造 Cukrzycy" zosta豉 zako鎍zona

W ostatnim wyk豉dzie III edycji Nowogardzkiej „Szko造 Cukrzycy” w鈔ód uczestników szko造 byli zaproszeni go軼ie:
 1. Pan dr Andrzej Paciorkowski – Krajowy Koordynator „Szko造 Cukrzycy”
 2. Pan Andrzej Bauman - Prezes PSD Zarz康u Gównego w Bydgoszczy
 3. Pan Zbigniew K璠zierski– Sekretarz PSD Zarz康u Gównego w Bydgoszczy, Prezes PSD Zarz康u Wojewódzkiego w Szczecinie
 4. Pan Robert Czapla - Burmistrz Nowogardu
 5. Pan Jerzy Koli雟ki – Sekretarz PSD Zarz康u Wojewódzkiego w Szczecinie, Prezes PSD Ko豉 w  安inouj軼iu 
 6. Pani dr El瘺ieta Szokaluk – diabetolog Lekarz prowadz帷y Szko喚 Cukrzycy w Gryfinie
 7. Pan dr Jerzy Krawczyk – deklaruj帷y prowadzenie Szko造 Cukrzycy w 安idwinie
 8. Pani Lidia Bogus – Opiekun PSD Ko豉 Nowogard, Prezes Fundacji „Zdrowie”
 9. Pan Pawe Gasztold - Prezes PSD Oddzia逝 Powiatowego w  安idwinie
 10. Pan Zbigniew Dykier – Prezes PSD Ko豉 w Z這cie鎍u 
 11. Pani Dagmar Jaceko – Prezes PSD Ko豉 Goleniów
 12. Pani Anna Staszak  - Administrator przychodni NZOZ Intermed, Koordynator Szko造 Cukrzycy w Gryfinie
 13. Pan Jerzy Jab這雟ki – Dyrektor Centrum Edukacji  i Przedsi瑿iorczo軼i "PROFIT" w Nowogardzie
 14. Pan Jaros豉w Bzowy – Redaktor Dziennika Nowogardzkiego 
 15. Pani Teresa Zagórska - portalu wNowogardzie.pl. 
 16. Pan Piotr Suchy - Redaktor Wiadomo軼i Samorz康owych
Wyk豉d wspólnie poprowadzili Pan dr Andrzej Paciorkowski w cz窷ci obejmuj帷ej zagadnienia „Zawa serca, udar mózgu - czy to te powik豉nia cukrzycy?" oraz lekarz prowadz帷y Nowogardzk „Szko喚 Cukrzycy” Pani dr Marzena Kargul w cz窷ci obejmuj帷ej zagadnienia „Zespó metaboliczny - problem spo貫czny XXI wieku.”

Po zako鎍zonym wyk豉dzie Pan Andrzej Bauman Prezes PSD Zarz康u Gównego w swoim wyst徙ieniu zwróci uwag jak wa積e jest leczenie chorych z cukrzyc za pomoc nowych dotowanych w Unii Europejskiej oraz prawie na ca造m 鈍iecie insulin analogowych i leków inkretynowych. Mimo tego, 瞠 s zarejestrowane i dost瘼ne w aptekach  to w naszym  kraju leków inkretynowych nie obejmuje refundacja,  s bardzo drogie i pozostaj poza zasi璕iem pacjentów chorych na cukrzyc. Wszelkie sk豉dane apele i przedk豉dane argumenty za ich refundacj nie znajduj zrozumienia u  naszym w豉dz.

Pan dr Andrzej Paciorkowski podkre郵i jak istotna w leczeniu cukrzycy jest edukacja pacjentów i jak wa積 role w  tej edukacji spe軟iaj Szko造 Cukrzycy, podzi瘯owa za zaanga穎wanie si w ich udzia lekarzom oraz strukturom PSD.

Pan Robert Czapla Burmistrz Nowogardu zapewni, 瞠 chorzy z cukrzyc z Gminy Nowogard mog liczy na pomoc Urz璠u Miejskiego w Nowogardzie.

Pan Zbigniew K璠zierski Prezes PSD Zarz康u Wojewódzkiego w Szczecinie poprosi Pana Roberta Czapl Burmistrza Nowogardu o poparcie wniosku o nadanie Gryfa Pomorskiego Pani dr Marzenie Kargul z którym wyst徙i Prezes Ko豉 Nowogard. Pan Burmistrz zapewni, 瞠 wyda pozytywna opini.

Zarz康 Wojewódzki PSD w Szczecinie
 1. W podzi瘯owaniu za prowadzenie Szko造 Cukrzycy w Gryfinie wr璚zy Pani dr El瘺iecie Szokaluk medal XXX lecia PSD oraz monografi „XXX lat Wiary i Nadziei”
 2. Za zaanga穎wanie w niesieniu  pomocy chorym z cukrzyc opiekun Ko豉 PSD w Nowogardzie Pani Lidia Bogus otrzyma豉  medal XXX lecia PSD oraz monografi „XXX lat Wiary i Nadziei”

International Diabetes Federation (IDF) od 1950 roku jest liderem globalnej spo貫czno軼i chorych z cukrzyc zrzeszaj帷ym ponad 230 krajowych stowarzysze diabetyków w ponad 160 krajach. W 2006 roku na potrzeby kampanii która doprowadzi豉 do przyj璚ia rezolucji Narodów Zjednoczonych (61/225) zosta opracowany 鈍iatowy symbol cukrzycy, jest nim niebieskie kó趾o, którego w豉軼icielem posiadaj帷ym wszelkie prawa jest International Diabetes Federation (IDF).
B喚kitne kó趾o, obecne we wszystkich kulturach 鈍iata, symbolizuj帷e 篡cie i 鄉ier, ale przede wszystkim jest znakiem jedno軼i. Wspólny wysi貫k wielu ludzi, organizacji i instytucji stanowi najg喚bszy sens kampanii przeciwko cukrzycy. Kolor niebieski przywo逝je barw nieba, jest tak瞠 oficjalnym kolorem ONZ, co nadaje dzia豉niom wszystkich 鈔odowisk podejmuj帷ych trud profilaktyki i leczenia cukrzycy i jej powik豉 charakter oficjalny i globalny.

Na wniosek Zarz康u PSD Ko豉 Nowogard, Zarz康u Krajowy PSD w wyrazie podzi瘯owania za zaanga穎wanie si w kampani walki z cukrzyc uhonorowa Symbolem „Niebieskie Ko這”:
 1. Pani dr Marzena Kargul
 2. Pana dr Jacka Kargula
 3. Pani Ann Staszak
 4. Pana Jerzego Jab這雟kiego
 5. Lokaln gazet „Dziennik Nowogardzki”
 6. Portal internetowy „wNowogardzie”
 7. Biuletyn Widomo軼i Samorz康owe
Uczestnicy III edycji Nowogardzkiej „Szko造 Cukrzycy” otrzymali 安iadectwa uczestnictwa w cyklu spotka w ramach programu edukac ji diabetologicznej Szko造 Cukrzycy potwierdzone podpisami:
 1. Koordynatora Krajowego Szko造 Cukrzycy dr Andrzeja Paciorkowskiego
 2. Prezesa Zarz康u Gównego PSD Andrzeja Baumana
 3. Sekretarza Zarz康u Gównego PSD Zbigniewa K璠zierskiego
 4. Lekarza prowadz帷ego Nowogardzk „Szko喚 Cukrzycy” dr Marzena Kargul
 5. Prezesa PSD Ko豉 Nowogard
oraz drobne upominki sponsorowane przez Firm WÖRWAG PHARMA GmbH & CO. KG.

W imieniu w豉snym oraz Zarz康u Ko豉 PSD w Nowogardzie i Zarz康u Oddzia造 Powiatowego PSD w Goleniowie z siedzib w Nowogardzie pragn podzi瘯owa :
 1. Pani dr marzenie Kargul za prowadzenie III edycji Nowogardzkiej „Szko造 Cukrzycy”
 2. Wszystkim zaproszonym go軼iom za udzia w uroczystym zako鎍zeniu III edycji Nowogardzkiej „Szko造 Cukrzycy”
 3. Redakcji Dziennika Nowogardzkiego za patronat medialny Szko造 Cukrzycy
 4. Portalowi internetowemu wNowogardzie.pl  za patronat medialny Szko造 Cukrzycy
 5. Informatykom www.nowogard.pl za patronat medialny Szko造 Cukrzycy
 6. Biuletynowi Wiadomo軼i Samorz康owe za patronat medialny Szko造 Cukrzycy
 7. Panu Jerzemu Jab這雟kiemu  dyr. Centrum Edukacji  i Przedsi瑿iorczo軼i "PROFIT" w Nowogardzie za zapewnienie bazy lokalowej dla Szko造 Cukrzycy
 8. Pani Oldze Dankiewicz z firmy WÖRWAG PHARMA GmbH & CO. KG za czynne wsparcie III edycji Nowogardzkiej „Szko造 Cukrzycy”
 9. Panu ㄆkaszowi Kuberackiemu z firmy Bayer za czynne wsparcie III edycji Nowogardzkiej „Szko造 Cukrzycy”
 10. Panu Maciejowi Lisowskiemu z firmy Sanofi za czynne wsparcie III edycji Nowogardzkiej „Szko造 Cukrzycy”
Szczególne podzi瘯owania sk豉dam wszystkim uczestnikom III edycji Nowogardzkiej „Szko造 Cukrzycy” za czynny udzia w zaj璚iach edukacyjnych


Zaj璚ia w Nowogardzkiej "Szkole Cukrzycy" s wspierane przez Urz康 Miejski w Nowogardzie www.nowogard.pl
 
 
Eugeniusz Tworek
     Prezes PSD
   Ko豉 Nowogard