Nowości

    Spotkanie członków Koła Nowogard odbędzie się
                                                                 więcej »
       
       

"Szkoła Cukrzycy "
  

Aktualności  za   2015 rok    [Wstecz]Nowy Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł wystosował pismo do PSD z prośbą o przesłanie propozycji zmian w systemie opieki zdrowotnej

PSD wystosowało uwagi dotyczące proponowanych zmian w opiece nad osobami chorymi na cukrzycę w Polsce, dołączając prośbę o spotkanie z Ministrem.

Oto korespondencja:

Czytaj - Pismo Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła  ----  [Str.1.]     -----       [ Str.2.]
  
[ Czytaj - Odpowiedź PSD ]


20 listopada 2015 rusza
V Edycja Nowogardzkiej "Szkoła Cukrzycy"

[Czytaj więcej]                                                                                 [Kalenarz zajęć]


Marzena Kargul lekarz prowadzący „Szkołę Cukrzycy” w Nowogardzie
odznaczona Srebrną Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego


Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego nadaje się osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, innym osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej i publicznej, względnie realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Pomorza Zachodniego.


[Czytaj więcej]


Spotkanie w Kole Diabetyków

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard zaprasza członków Koła w dniu 07-09-2015 na godzinę 15:30 do Centrum Edukacyjnego w Nowogardzie przy ul. Zielonej 11 (sala nr 12).
Na program spotkania złożą się między innymi:
 1. Wykład konsultanta dietetycznego z firmy OLEOFARM Sp. z o.o. Pani Hanny Głowackiej na temat żywienia w chorobie nowotworowej.
 2. Informacja o działalności zarządu koła w przerwie wakacyjnej.
 3. Omówienie harmonogramu działań koła po przerwie wakacyjnej. 
                                                                                                        Eugeniusz Tworek
                                                                                                              Prezes PSD
                                                                                                            Koła Nowogard

„Takie są Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie”

29 maja 2015 r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie obchodzi jubileusz 70 lecia swojej działalności.

W imieniu nowogardzkich diabetyków z okazji tak znakomitej uroczystości składam pracownikom szkoły wyrazy szacunku i podziękowania za dotychczasową pracę dla dobra dzieci i młodzieży. Życzę Państwu spełniania aspiracji zawodowych i osobistych, nabywania nowych umiejętności, nie gasnącego zapału w pracy z młodymi ludźmi. Uczniom, życzę by po latach swoją szkołę wspominali z sympatią i wzruszeniem

Eugeniusz Tworek
      Prezes PSD
    Koła Nowogard

„Zielona Szprycha”

Zapraszamy 13 czerwca do udziału w bezpłatny rodzinnym rajdzie rowerowym


Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, przybliżenie uczestnikom  malowniczych obszarów Puszczy Goleniowskiej włączonych do sieci Natura 2000, prelekcje pracowników Lasów Państwowych oraz wolontariuszy Ligi Ochrony Przyrody, stoisko przyrodnicze, ognisko z pieczeniem kiełbasek, możliwość dokonania pomiary poziomu cukry we krwi oraz ciśnienia tętniczego.

 [czytaj więcej]

Apel organizacji osób niepełnosprawnych do władz Rzeczypospolitej Polskiej
[ Więcej ]

OGŁOSZENIE

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW
KOŁA NOWOGARD
11 maja 2015, godz. 15:30
w Centrum Edukacji  i Przedsiębiorczości "PROFIT" w Nowogardzie
 przy  ul. Wojska Polskiego 3  (sala 107)

W przypadku braku wymaganej statutowo, ilości członków potrzebnych do rozpoczęcia zebrania, nastąpi powołanie zebrania w drugim terminie 11 maja 2015 roku o godz 15:45

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków PSD (Prezes Eugeniusz Tworek).
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Obrad  (Prezes Eugeniusz Tworek).
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania (Przewodniczący Obrad)
 4. Powołanie członków Komisji: Mandatowo-Wyborczej, Uchwał i Wniosków.(Przewodniczący Obrad).
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 1999 - 2015 (Prezes Eugeniusz Tworek).
 6. Dyskusja.
 7. Przegłosowanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 8. Podjecie uchwały o trybie wyborów.
 9. Zgłaszanie i rejestracja kandydatów.
 10. Głosowanie.
 11. Przeliczenie głosów i ogłoszenie wyników.
 12. Ukonstytuowanie się wewnętrzne nowych władz.
 13. Wybór delegatów na zebrania wyższych szczebli.
 14. Odczytanie protokołu komisji uchwał i wniosków.
 15. Przyjęcie uchwał i programu działania.
 16. Zamkniecie obrad.

Za Zarząd Koła Nowogard
      Eugeniusz Tworek

Zaproszenie

Wójt Gminy Osina oraz Rada Gminy przy współpracy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Powiatowy Goleniów z siedzibą w Nowogardzie zapraszają na Bezpłatne Badania Poziomu Cukru oraz Cholesterolu
   [Więcej]

KOMUNIKAT

TYMCZASOWE OGRANICZENIA W DOSTAWACH PRODUKTÓW LECZNICZYCH ZAWIERAJĄCYCH INSULINĘ LUDZKĄ INSUMAN®
Źródło: http://www.sanofi.pl/

[Czytaj więcej]


Podziękowanie za pomoc w realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacji Społecznej 2014                                                                                

                                                                                                            [Więcej]Medal za Zasługi dla PSD woj. Zachodniopomorskiego


Na uroczystym otwarciu „Szkoły Cukrzycy” w Świdwinie Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki PSD w Szczecinie za zasługi w walce z cukrzyca uhonorował
[Więcej]


Ogłoszenie

Zaplanowane na poniedziałek 02 lutego 2015r spotkanie zostało przesunięte na środę 04 lutego 2015r. ponieważ w kole Nowogard 04 lutego 2015r. 
                                                             [Więcej]

 

Zmiana adresu spotkań członków PSD Koła Nowogard 

od lutego 2015 roku poniedziałkowe cykliczne co miesięczne spotkania członków i sympatyków koła Nowogard bedą dobywały się
                                                                                                        [Więcej]