Nowości

    Spotkanie członków Koła Nowogard odbędzie się
                                                                 więcej »
       
       
Aktualności za 2016        [Wstecz]

Ogłoszenie

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu wykładu w miesiącu grudzień 2017 w Nowogardzkiej "Szkole Cukrzycy”. Zaplanowany wykład na dzień 16 grudnia 2016 roku został odwołany.

Wykład odbędzie się dn. 09 grudnia 2016r.


21 października 2016 rusza
VI Edycja Nowogardzkiej "Szkoła Cukrzycy"

  [Czytaj więcej]                                                                                  

Zbyszku
Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięciZ wielkim smutkiem i żalem pożegnaliśmy  w dniu 5 lipca 2016r. Prezesa Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego PSD Zbigniewa Kędzierskiego, który po długiej i ciężkiej chorobie odszedł od nas 30 czerwca 2016 przeżywszy jedynie 65 lat. Zbyszek od 2003 roku kierował największym w Polsce Oddziałem Wojewódzkim PSD w Szczecinie. W roku 2009 został Sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Za osiągnięcia w społecznej pracy na rzecz diabetyków został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Był człowiekiem otwartym wrażliwym, koleżeńskim  z ogromnym zaangażowaniem i wielkim zapałem podchodził do pracy na rzecz diabetyków. Mimo ciężkiej choroby, którą znosił dzielnie i cierpliwie, był optymistycznie nastawiony do życia. Będąc już u kresu swoich dni podejmował działania nacechowane wielką troskę o przyszłość kierowanego przez siebie Stowarzyszenia.

W imieniu własnym oraz Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego PSD w Szczecinie składam głębokie wyrazy współczucia rodzinie i bliskim Zbyszka z powodu tak wielkiej straty, która ich dotknęła.

Gorąco dziękuję za wystawienie Pocztów sztandarowych:
Zarządowi Głównemu PSD w Warszawie
Oddziałowi Rejonowemu PSD w Sieradzu
Zachodniopomorskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu PSD w Szczecinie
Oddziałowi Powiatowemu PSD w Szczecinku

Serdecznie dziękuję za przybycie na ceremonię pogrzebową Pani Annie Śliwińskiej Prezes ZG PSD, Panu Andrzejowi Baumanowi Prezesowi Honorowemu PSD, Panu Henrykowi Ochniak, Panu Janowi Kruszyńskiemu i diabetykom z Oddziału Rejonowego PSD w Sieradzu, Pani Gabrieli Tomickiej z Kujawsko-pomorskiego Oddziału PSD oraz wszystkim  diabetykom, którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze św. pamięci Zbyszka Kędzierskiego.


p.o. Prezes
Zachodniopomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego
PSD w Szczecinie
Eugeniusz Tworek


Informacja
Jak dojechać z Dworca PKP Szczecin Główny na Cmentarz Centralny w Szczecinie, ul. Ku Słońcu ?                                                                                                                     [Czytaj Więcej]

Przerwa wakacyjna

W lipcu i sierpniu 2016r. biuro PSD koła Nowogard będzie nieczynne
w ważnych sprawach proszę się kontaktować telefonicznie pod nr .: 500 553 190 lub za pośrednictwem e-mail: cukrzycanowogard@wp.pl

Zmiana miejsca i terminów wykładów
w „Nowogardzkiej Szkole Cukrzycy”

Od dnia 20 maja 2016 roku Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na godz. 16:00 do Świetlicy Środowiskowej im. św. Jana Pawła II. na wykłady „Szkoły Cukrzycy”. Świetlica znajduje się na terenie parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie przy ul. Jana Pawła II nr 2.
Uległy również terminy ostatnich dwóch wykładów, nowe terminy wykładów to:
[Czytaj więcej]Eugeniusz Tworek
 laureatem
 "Laura Cisowego"

w kategorii – działalność społeczna

[Czytaj wiecej]

Uwaga!!!
Zmiana adresu
cyklicznych co miesięcznych spotkań w Kole Nowogard
 
[Czytaj wiecej]


"Dziecko z cukrzycą w przedszkolu i szkole"Organizowana konferencja powiatowa „Dziecko z cukrzycą w przedszkolu i szkole” jest wspierana przez Powiat Goleniowski w ramach zadania publicznego - działalności w zakresie promocji i ochrony zdrowia na terenie powiatu goleniowskiego. Profilaktyka cukrzycy. Wsparcia udziela również Gmina Goleniów


Dyrektorzy
Kadra pedagogiczna
przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
z terenu Powiatu Goleniowskiego

W imieniu Starosty Goleniowskiego i Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddziału Powiatowego Goleniów z siedzibą w Nowogardzie mam zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję „Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu”, która odbędzie się  16 kwietnia 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Goleniowie, Plac Lotników 1.

[Czytaj więcej]
Eugeniusz Tworek
    Prezes PSD
  Koła Nowogard

 
„LAUR CISOWY” rok 2016

Kapituła „Lauru Cisowego” zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji honorowych wyróżnień. W tym roku możliwe jest uhonorowanie osób indywidualnych, zespołów, stowarzyszeń, firm i instytucji z terenu miasta i gminy Nowogard za szczególne osiągnięcia i promowanie Ziemi Nowogardzkiej na szczeblu gminy, powiatu, województwa, w kraju i za granicą w dwóch kategoriach.
[Więcej]


Wykaz poradni diabetologicznych w województwie zachodniopomorskim
stan na 24-01-2016Spotkanie w kole diabetyków

Dnia 08 lutego 2016r. w Centrum Edukacyjnym w Nowogardzie przy ul. Zielonej 11  (sala nr 12)
o godz. 15:30 na spotkaniu diabetyków w kole Nowogard będziemy gościli ratownika medycznego Pana Artura Pietrzyckiego, który poprowadzi szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Eugeniusz Tworek
    Prezes PSD
  Koła Nowogard