Nowości

    Spotkanie członków Koła Nowogard odbędzie się
                                                                 więcej »
   
   
       

Aktualności za 2019        [Wstecz]

Terminy wczasów organizowanych przez PSD OP Wałcz w 2020r.

[Czytaj więcej]
Lista leków refundowanych od 01-11-2019

[Czytaj wiecej]Woda jako źródło zdrowia i życia

Zapraszamy na spotkanie z Dietetykiem Panią Adrianną Jankowską w dniu 4 listopada 2019r. na godz. 16:00 do Nowogardzkiej Biblioteki Miejskiej. „Woda jako źródło zdrowia i życia” jest to pierwszy temat z zaplanowanego cyklu spotkań diabetyków z dietetykiem. Następny temat to „Zasady prawidłowego żywienia, komponowanie posiłków”


Spotkanie jest dofinansowane przez Urząd Miejski w Nowogardzie
www.nowogard.pl

   


 Mineło dziesięć lat działalności PSD Koła Nowogard

W dniu 19 października 2019r w Nowogardzkim Domu Kultury odbyły się uroczyste obchody 10 lecia działalności PSD Koła w Nowogardzie zorganizowane przez.....
[Zobacz więcej]


Zaproszenie do Nowogardzkiej "Szkoły Cukrzycy"

25 października 2019 rusza

IX Edycja Nowogardzkiej "Szkoła Cukrzycy"

        [Zobacz Plan Zajęć]                                                                     [Czytaj wiecej]


10 Lat działalności Koła Nowogard

[Zaproszenie na obchody]Eugeniusz Tworek prezes Oddziału Zachodniopomorskiego PSD 
 Odznaczony Srebrnym Krzyżem  Zasługi

Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2019 r. o nadaniu odznaczeń, za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia  i zagrożonych wykluczeniem społecznym,  Eugeniusz Tworek został odznaczony  Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Odznaczenie zostało  wręczone przez wicewojewodę  zachodniopomorskiego 
Pana Marka Subocz 
12 czerwca 2019  podczas  uroczystości wręczenia odznaczeń nadanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, która odbyła się w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie

                                                   
[Dziennik Nowogardzki]

Przekaż swój 1% na

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW  KOŁO NOWOGARD


 Ofiarując nawet niewielką kwotę na naszą działalność, udzielasz nam realnego wsparcia
                                                                             [czytaj więcej]   
Pobierz formularz PIT-OP

Zaproszenie

do  Nowogardzkiej "Szkoła Cukrzycy"

12 kwietnia  2019 roku (piątek) o godz. 16:00 w Świetlicy Środowiskowej im. św. Jana Pawła II nr 2 w Nowogardzie (znajdującej się na terenie parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego) obędzie VII wykład z VIII edycji szkoły na którym będziemy gościli Jessicę Andrzejczak mieszkającą w Niemczech i chorującą na cukrzycę od wielu lat , która podzieli się z nami tryskającą z niej energią życia oraz dr Annę Fedorczuk - Smolira, która opowie o powikłaniach cukrzycy dotyczących narządu słuchu, natomiast dyplomowany protetyk słuchu Pani Kamila Kaźmierska, zbada zainteresowanym słuch. 

[czytaj więcej]

Walne w PSD Kole Nowogard

W dniu 22 lutego 2019 roku odbyło się w kole Nowogard Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze. Po  powołaniu  Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,  która...........[czytaj więcej]OGŁOSZENIE


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW KOŁA NOWOGARD
22 lutego 2019, godz. 17:00
w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Jana Pawła II" w Nowogardzie

Obecność członków PSD Koła Nowogard jest obowiązkowa. W przypadku braku wymaganej statutowo, ilości członków potrzebnych do rozpoczęcia zebrania, zgodnie z § 61 pkt. 5 w oparciu o § 29 pkt. 2 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków nastąpi powołanie zebrania w drugim terminie 22 lutego  2019 roku o godz. 17:15 bez względu na liczbę obecnych.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków PSD (Prezes Eugeniusz Tworek).
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Obrad  (Prezes Eugeniusz Tworek).
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania (Przewodniczący Obrad)
 4. Powołanie członków Komisji: Mandatowo - Wyborczej, Uchwał i Wniosków. (Przewodniczący Obrad).
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2015-2019 (Prezes Eugeniusz Tworek).
 6. Dyskusja.
 7. Przegłosowanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 8. Podjęcie uchwały o trybie wyborów.
 9. Zgłaszanie i rejestracja kandydatów do Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej.
 10. Głosowanie.
 11. Przeliczenie głosów i ogłoszenie wyników.
 12. Ukonstytuowanie się nowych władz.
 13. Wybór delegatów na zebrania wyższych szczebli.
 14. Odczytanie protokołu komisji uchwał i wniosków.
 15. Przyjęcie uchwał i programu działania.
 16. Zamkniecie obrad.
Za Zarząd PSD Koła Nowogard
      Eugeniusz Tworek