Nowości

Aktualne wiadomości: Spotkanie członków Koła Nowogard odbędzie się 

więcej »

Szkoła Cukrzycy

„Chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej”(prof. Joslin)

Cukrzyca nazywana jest epidemią XXI wieku. W Polsce jest około 3,1 miliona chorych. W ciągu ostatnich 15 lat zaobserwowano 3-krotny wzrost liczby zachorowań na cukrzycę. Chorzy z powodu leczenia cukrzycy i jej powikłań, ale także z powodu leczenia schorzeń towarzyszących często korzystają z porad lekarzy na wszystkich poziomach organizacyjnych ochrony zdrowia.
Obliczono, że co ósmy pacjent przychodzący do lekarza ma cukrzycę.

Źle leczona cukrzyca nadal jest najczęstszą przyczyną:
nabytej ślepoty i nieurazowej amputacji kończyn dolnych.
Zwiększa też ryzyko zawału serca i udaru mózgu.
Osoby z cukrzycą żyją ok. 10 lat krócej niż osoby bez cukrzycy, a 3 razy częściej umierają z powodu chorób sercowo-naczyniowych (np. choroby wieńcowej).
Cukrzyca jest też częstą przyczyną schyłkowej niewydolności nerek.
Ryzyko uszkodzenia nerek u chorych jest ok. 15 razy większe niż u osób bez cukrzycy.
Znacząca liczba osób dializowanych to chorzy ze schyłkową niewydolnością nerek - powikłań niewyrównanej cukrzycy.

W naszym kraju na cukrzycę przeznacza się 7 mld zł rocznie, z tego połowa przypada na leczenie jej powikłań" stwierdził prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego prof. Maciej Małecki. Badania z zakresu ekonomiki w ochronie zdrowia wskazują, że koszty leczenia przewlekłych powikłań cukrzycy to 80-90% z budżetu opieki zdrowotnej w porównaniu do 10-20 % potrzebnych na leczenie cukrzycy niepowikłanej.

W naszym systemie ochrony zdrowia lekarz nie może poświęcić wystarczająca ilość czasu na przekazanie niezbędnej wiedzy pacjentowi o cukrzycy, ponieważ za drzwiami czekają już następni pacjenci  i to czasami w długich kolejkach. Cukrzyca typu 2-giego jest rozpoznawana w Polsce średnio po upływie około 10 lat od zachorowania, u niektórych jest ona diagnozowana dopiero przy pierwszym zawale serca lub udarze mózgu.

Chorzy z cukrzycą z powodu utrudnień a tym samym braku dostępu do lekarzy specjalisty lub niewłaściwej opiece podstawowej, w tym również źle rozumianych oszczędnościach wprowadzanych przez władze bywają niejednokrotnie hospitalizowani. Konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii, prof. Krzysztof Strojek przyznał, że leczenie chorego na cukrzycę w szpitalu jest porażką systemu opieki diabetologicznej. Oznacza bowiem, że doszło do powikłań choroby wymagających specjalistycznego i drogiego leczenia szpitalnego.

Efekty leczenia cukrzycy w znacznym stopniu zależą od samego chorego, a nie tylko lekarza i zastosowanego leczenia. To przede wszystkim chory musi zarządzać swoją chorobą przy pomocy lekarza. Kluczowe znacznie ma utrzymanie właściwego poziomu glukozy zmniejszające ryzyko powikłań". Jednakże jest do tego potrzebna choremu wiedza o cukrzycy, wiedza na odpowiednim poziomie i  przekazana w dostępny sposób.

W Nowogardzie jest prowadzona „Szkoła Cukrzycy” , 20 listopada 2015r.  rusza właśnie V Edycja Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy”.

„Szkoła Cukrzycy” jest to ogólnopolski projekt Federacji "Porozumienia Zielonogórskiego" i Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na rzecz zapobiegania cukrzycy i propagowaniu aktywnej postawy wobec tej choroby adresowany dla każdego zainteresowanego problemem cukrzycy. Projekt prowadzony jest pod naukowym kierownictwem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Radzie naukowej szkoły złożonej ze specjalistów w kierunku diabetologii oraz kierunków powiązanych z nią przewodniczy prof. dr hab. med. Bogna Wierusz-Wysocka, z naszego województwa w jej skład wchodzi prof. dr hab. med. Lilianna Majkowska z Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w Policach.

Uczestnikiem szkoły może zostać osoba chora z cukrzycą, jej opiekun i członkowie rodziny jak również każda osoba, która uzna za stosowne pogłębienie lub utrwalenie swojej wiedzy o cukrzycy i jej konsekwencjach. 
Zajęcia dla wszystkich uczestników są bezpłatne.

Wszelkie informacje o zajęciach w Szkole Cukrzycy można uzyskać w siedzibie PSD Koła Nowogard ul. Wojska Polskiego 7 (budynek laboratorium na terenie szpitala) w każdy poniedziałek w godz. od 15:00 do 16:00 lub w dowolnej porze telefonicznie pod nr:  500 553 190;  795 477 793;  512 626 744, również za pośrednictwem poczty internetowej e-mail cukrzycanowogard@wp.pl.

Aktualne informacje o szkole cukrzycy są publikowane na stronie internetowej PSD Koła Nowogard  http://www.cukrzycanowogard.lh.pl/szkola%20plan%202016.html

W imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła Nowogard oraz Pani dr Marzeny Kargul serdecznie zapraszam do udziału V Edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy.


Eugeniusz Tworek
     Prezes PSD
   Koła Nowogard