Nowości

Aktualne wiadomości: Spotkanie członków Koła Nowogard odbędzie się 07-05-2012 o godz. 16:00

więcej »

Artykuły

Rozpoznanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej


Glikemia przygodna - oznaczona w próbce krwi pobranej o dowolnej porze dnia, niezależnie od pory ostatnio spożytego posiłku
Stężenie glukozy w osoczu: >=200 mg/dl (11,1 mmol/l)
Interpretacja: rozpoznanie cukrzycy (*), jeśli u chorego występują typowe objawy choroby (wzmożone pragnienie, wielomocz, osłabienie, zmniejszenie masy ciała)

Glikemia na czczo - oznaczona w próbce krwi pobranej 8-14 godzin od ostatniego posiłku
Stężenie glukozy w osoczu:
<100 mg/dl (5,6 mmol/l)
Interpretacja: prawidłowa glikemia na czczo

100-125 mg/dl (5,6-6,9 mmol/l)
Interpretacja: nieprawidłowa glikemia na czczo (IFG)

>=126 mg/dl (7,0 mmol/l)
Interpretacja: cukrzyca (*)

Glikemia w 120. minucie doustnego testu tolerancji glukozy
<140 mg/dl (7,8 mmol/l)
Interpretacja: prawidłowa tolerancja glukozy (NGT)

140-199 mg/dl (7,8-11,0 mmol/l)
Interpretacja: upośledzona tolerancja glukozy (IGT)

>=200 mg/dl (11,1 mmol/l)
Interpretacja: cukrzyca (*)

(*) Do rozpoznania cukrzycy konieczne jest stwierdzenie dwóch nieprawidłowości lub 2-krotne stwierdzenie jednej z nich; przy oznaczaniu stężenia glukozy we krwi należy uwzględnić ewentualny wpływ czynników niezwiązanych z wykonywaniem badania (pora ostatnio spożytego posiłku, wysiłek fizyczny, pora dnia).

IFG (impaired fasting glucose) - nieprawidłowa glikemia na czczo;
NGT (normal glucose tolerance) - prawidłowa tolerancja glukozy;
IGT (impaired glucose tolerance) - upośledzona tolerancja glukozy.

Prawidłowa glikemia u diabetyka
- glikemia na czczo w osoczu żylnym =<110 mg/dl (=<6,1 mmol/l)
- glikemia na czczo - podczas samokontroli 70-90 mg/dl (3,9-5,0 mmol/l)
- glikemia po posiłku - podczas samokontroli do 135 mg/dl (7,5 mmol/l).

Na podstawie: "Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2007", Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

 

Uwaga: Informacje