Nowości

    Spotkanie członków Koła Nowogard odbędzie się
                                                                 więcej »
       
       
Jak zostać Członkiem Stowarzyszenia

Jeżeli chorujesz na cukrzycę, jeżeli solidaryzujesz się z chorymi z cukrzycą, jeżeli akceptujesz zapisy Statutu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków możesz zostać członkiem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Przystępując do Stowarzyszenia wypełnia się deklarację członkowską i otrzymuje się legitymację członkowską.

Członkowie opłacają składkę członkowską  w wysokości 2 zł miesięcznie. Można ją opłacić za dowolny okres, np. za miesiąc, kwartał, półrocze lub cały rok. Pobierane jest również wpisowe w wysokości ustalonej uchwałą zarządu.

Deklaracja Członkowska                                                                  Statut Stowarzyszenia