Nowości

Aktualne wiadomości: Spotkanie członków Koła Nowogard odbędzie się  07-05-2012 o godz. 16:00

więcej »

          

Wydarzenia i relacje

  

 Harmonogram Działania Koła Nowogard na 2011 rok  

 

Lp

Data

Zagadnienie

Sposób realizacji

Odpowiedzialny

Kontakt

1.

07 Styczeń

Złożenie końcowego sprawozdania realizacji Zadania Publicznego

Ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia na terenie Gminy Nowogard w zakresie cukrzycy”

Złożenie Sprawozdania do Urzędu Miasta i Gminy w Nowogardzie

Prezes Koła

500 553 190

 

2.

03-12 Styczeń

Konsultacje Organizacji Pozarządowych z Gminą Nowogard

Formularz uwag do projektu „Program współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011”
Otwarte spotkanie w dniu 12-01-2011

Prezes Koła

500 553 190

3.

14 Styczeń

Nawiązanie Współpracy z Apteką MEDIQ

Uzgodnienia pomiędzy PSD Koło Nowogard a Apteką MEDIQ

Prezes Koła

 

500 553 190

4.

14 Styczeń

Nawiązanie Współpracy z NZOZ "SANUS" s.c. w Nowogardzie -

Uzgodnienia pomiędzy PSD Koło Nowogard a NZOZ "SANUS" s.c. w Nowogardzie

Prezes Koła

 

500 553 190

5.

25 Styczeń

Rozpoczęcie działań w kierunku założenia Szkoły Cukrzycy w Nowogardzie

Uzgodnienia z Panem dr Andrzejem Paciorkowskim, Porozumieniem Zielonogórskim, Zarządem Głównym PSD w Bydgoszczy, Zarządem Wojewódzki PSD w Szczecinie

Prezes Koła

 

500 553 190

6.

01 Luty

Spotkanie członków i sympatyków PSD Koła Nowogard 

Spotkanie  Integracyjne

Zarząd Koła Nowogard

500 553 190
660 238 483
606 457 102 Siedziba Koła

7.

Luty

Opracowanie  Planu działania oraz Planu Finansowego PSD Koła Nowogard

Zarząd Koła

Prezes Koła

 

500 553 190

8.

08 Marzec

Konsultacje Diabetologiczne dla członków Koła Nowogard

Zapisy chętnych

Sekretarz Koła Nowogard

606 457 102 Siedziba Koła

9.

19 Marzec

Konferencja Naukowa „ Diabetologia w Szczecinie. Wiosna 2011”

Udział Delegacji

Prezes Koła

500 553 190

10.

Marzec –Grudzień

Spotkania Edukacyjne dla mieszkańców Gminy Nowogard połączone z badaniami przesiewowymi w kierunku cukrzycy

Około 10 spotkań zorganizowanych na   terenie miejscowościach wiejskich Gminy Nowogard w uzgodnieniu z sołtysami 

Zarząd Koła Nowogard

500 553 190
660 238 483
606 457 102 Siedziba Koła

11.

18 Kwiecień

Dzień Święconego Jajka

Spotkanie integracyjne członków koła i sympatyków

Zarząd Koła Nowogard

500 553 190
660 238 483
606 457 102 Siedziba Koła

12.

30  kwietnia

Impreza Stowarzyszenia 4x4 OFROAD FACTORY

Pomiar kontrolny glikemii, ciśnienia tętniczego, cholesterolu i trójglicerydów 

Zarząd Koła Nowogard

500 553 190
660 238 483
606 457 102 Siedziba Koła

13.

01 maj

Majówka Gminy Nowogard

Pomiar kontrolny glikemii, ciśnienia tętniczego, cholesterolu i trójglicerydów 

Zarząd Koła Nowogard

500 553 190
660 238 483
606 457 102 Siedziba Koła

14.

09 Maj

Powikłania neurologiczne w cukrzycy

Wykład  Neurolog Pani dr Marzena Kargul

Zarząd Koła Nowogard

500 553 190
660 238 483
606 457 102 Siedziba Koła

15.

14  Maj

Zajęcia  edukacyjne  dla diabetyków rozszerzone o zagadnienia przyrodnicze - Pielęgniarka edukacyjna Pani Elżbieta Drobik oraz przedstawiciel Nadleśnictwa Nowogard

Wspólne działanie Koła Nowogard oraz Nadleśnictwa Nowogard w Płotkowie

Prezes Koła

500 553 190

16.

31Maj

Dzień Dziecka w Kole Diabetyków

Spotkanie Integracyjne

Wioleta Zięciak

501 107 544 Siedziba Koła

17.

Czerwiec

Wyjazd na basen- działania integracyjno - rehabilitacyjne

Zapisy chętnych na wyjazd

Sekretarz Koła Nowogard

606 457 102 lub  Siedziba Koła

18.

Czerwiec

Konsultacje Diabetologiczne dla członków Koła Nowogard

Zapisy chętnych

Sekretarz Koła Nowogard

606 457 102   Siedziba Koła

19.

1-19-Czerwiec

Obchody XXX- Lecia powstania PSD

Udział Delegacji

Prezes

500 553 190 606 457 102

20.

24 Czerwiec

Obchody Nocy Świętojańskiej

Spotkanie integracyjne członków koła i sympatyków

Zarząd Koła Nowogard

500 553 190
660 238 483
606 457 102 Siedziba Koła

21.

Lipca

Wyjazd nad morze - Spotkanie Integracyjno rehabilitacyjne

Zapisy chętnych na wyjazd

Zarząd Koła Nowogard

500 553 190 606 457 102 siedziba Koła

22.

21-28 wrzesień

XIV Targi Diabetologiczne Toruń

Udział Delegacji

Zarząd Koła Nowogard

500 553 190  606 457 102 siedziba Koła

23.

Wrzesień

Konsultacje Diabetologiczne dla członków Koła Nowogard

Zapisy chętnych

Sekretarz Koła Nowogard

606 457 102   Siedziba Koła

24.

Wrzesień

Wyjazd na basen- działania integracyjno - rehabilitacyjne

Zapisy chętnych na wyjazd

Sekretarz Koła Nowogard

606 457 102 lub  Siedziba Koła

25.

Październik

Szkoła Cukrzycy

Spotkania Edukacyjne

Zarząd Koła Nowogard

500 553 190
660 238 483
606 457 102
Siedziba Koła
26. Październik   Wojewódzkie Obchody     Światowego Dnia Walki   z  Cukrzycą Police - Udział Delegacji Zarząd Koła Nowogard
500 553 190
660 238 483
606 457 102 Siedziba Koła27.

Listopad

Msze św.

Msze św. Odprawione we wszystkich parafiach Nowogardzkich w intencji chorych z cukrzycą

Zarząd Koła Nowogard

500 553 190
660 238 483
606 457 102 Siedziba Koła

28.

19 Listopad

Gminne Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą

Impreza otwarta dla mieszkańców Gminy Nowogard i zaproszonych gości

Zarząd Koła Nowogard

500 553 190

660 238 483 606 457 102 Siedziba Koła

29.

Listopad

Obchody Wojewódzkie  Światowego Dnia Walki z Cukrzycą    

Udział Delegacji

Zarząd Koła Nowogard

500 553 190
660 238 483
606 457 102 Siedziba Koła

30.

Grudzień

Konsultacje Diabetologiczne dla członków Koła Nowogard

Zapisy chętnych

Sekretarz Koła Nowogard

606 457 102   Siedziba Koła

31.

17 Grudzień

Opłatek Wigilijny

Spotkanie integracyjne członków koła i sympatyków

Zarząd Koła Nowogard

500 553 190  606 457 102 Siedziba Koła

Sekretarz Koła                                                                                Prezes Koła

        Elżbieta Lubczyńska                                                                           Eugeniusz Tworek