Nowości

Aktualne wiadomości: Spotkanie członków Koła Nowogard odbędzie się 16.11.2010 o godz. 17:00.

więcej »

Historia Koła Nowogard 


Toruń 17- 18 wrzesień 2010


W dniach od 17 do 18 września 2010 odbyło się XIV Ogólnopolskim Sympozjum Diabetologicznym DIABETICA EXPO 2010 oraz VIII Ogólnopolskie Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości. Sympozjum oraz targi diabetologiczne odbywały się Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z PSD Koło Nowogard uczestniczyła w nich grupa pięciu osób.

Diabetica Expo jest to ogólnopolskie spotkanie, którego celem jest popularyzacja najnowszych osiągnięć polskiej i światowej diabetologii. Sympozjum skupia specjalistów z całego kraju. Bogaty program wykładów prowadzonych przez największych profesorów w tej dziedzinie pozwala na zdobycie kompleksowej wiedzy. Integralną częścią każdego sympozjum jest prezentacja najnowszych produktów wspomagających odchudzanie, przemianę materii oraz innych suplementów, minerałów i witamin niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzi cierpiących na cukrzycę czy nadwagę.

Tematyką wiodąca były:

- Nowości w leczeniu cukrzycy.
- Zespół metaboliczny i insulinooporność
- Stan przedcukrzycowy i cukrzyca typu 2 u dzieci i młodzieży
- Zabiegi operacyjne w leceniu cukrzycy.
- Nadciśnienie u chorych na cukrzycę typu 1
- Prewencja i leczenie powikłań cukrzycy - chorób układu sercowo-naczyniowego, nefropatii,  neuropatii, retinopatii, chorób stóp.
- Problemy psychologiczne chorych na cukrzycę
- Edukacja zdrowotna w cukrzycy.
- Leczenie otyłości i nadwagi.

- Dieta i aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu cukrzycy i otyłości.
- Współpraca pomiędzy lekarzem diabetologiem i internistą a lekarzem pierwszego kontaktu

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM  SYMPOZJUM
XIV Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne DIABETICA EXPO 2010, Ogólnopolskie Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości

17 września 2010 roku
9:00-10:30 Rejestracja Uczestników Sympozjum i Forum.
10:00 Konferencja Prasowa z udziałem Wykładowców i Zaproszonych Gości
.

Sala "A" - Sesja Inauguracyjna
Sesji przewodniczy: prof. dr hab. med. Irena Ponikowska, prof. dr hab. med. Władysław Grzeszczak, Andrzej Bauman
10:30-11:00 Andrzej Bauman - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
- "Aktualne problemy w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków."
11:00-11:30 Prof. dr hab. med. Władysław Grzeszczak - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Zabrze
- "Chory na cukrzycę a choroby nerek."
11:30-12:00 Prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki - Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Collegium Medicum UJ, Kraków.

Sala "A" - sesja wspólna dla lekarzy i pacjentów
Sesja I: "Leczenie otyłości"
Sesji przewodniczy: prof. dr hab. med. Irena Ponikowska, dr n. med. Jacek Chojnowski
12:15-12:35 Dr n. med. Jacek Chojnowski, mgr Beata Błaszkiewicz - Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej CM w Bydgoszczy, UMK, Toruń, Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny, Ciechocinek
- "Czy walka z nałogiem palenia tytoniu musi wiązać się z przyrostem masy ciała?"

12:35-13:00 Prof. dr hab. med. Irena Ponikowska, Małgorzata Czajkowska-Malinowska, Roman Ossowski - Konsultant Krajowy w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej CM w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny, Ciechocinek
- "Program zwalczania nałogu palenia papierosów ze szczególnym uwzględnieniem osób otyłych."
13:00-13:20 Prof. dr hab. med. Longina Kłosiewicz - Latoszek - Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Instytut Żywności i Żywienia,Warszawa
- "Czy istnieją cudowne diety odchudzające ?"

13:20-14:30 Przerwa obiadowa

Sala "A" - sesja wspólna dla lekarzy i pacjentów
Sesja II: "Czynniki rozwoju cukrzycy i powikłań"

Sesji przewodniczy: prof. dr hab. med. Ewa Otto-Buczkowska, prof. dr hab. med. Władysław Grzeszczak, prof. dr hab. med. Czesław Wójcikowski
14:30-15:00 Prof. dr hab. med. Czesław Wójcikowski - Samodzielna Pracownia Endokrynologii UM, Gdańsk
- "Rozwój cukrzycy typu 2 u kobiet z przebytą cukrzycą ciążową - zapobieganie i leczenie."
15:00-15:30 Prof. dr hab. med. Marianna Bak - Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii UM, Warszawa
- "Stan przedcukrzycowy i insulinooporność u dziewcząt w okresie dojrzewania oraz jego konsekwencje dotyczące płodności w wieku dojrzałym."
15:30-16:00 Prof. dr hab. med. Ewa Otto - Buczkowska - Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
- "Pamięć metaboliczna i jej rola w patogenezie przewlekłych powikłań cukrzycy."
16:00-16:15 Mgr Jarosław Zyskowski - Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., Warszawa.

16:30 Uroczyste Otwarcie XIV Ogólnopolskiego Sympozjum Diabetologicznego DIABETICA EXPO 2010 i VIII Ogólnopolskiego Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości. Wystąpienia zaproszonych Wykładowców i Gości. Uroczyste wręczenie odznaczeń. Ogłoszenie wyników Konkursu na Najlepszy Produkt Targów (werdykt Komisji Konkursowej). Konkursy z nagrodami dla Uczestników Sympozjum i Forum.
20:00 Uroczysty Wieczór dla Wykładowców, Uczestników i Wystawców Sympozjum i Forum


18 września 2010 roku
(Sala "A" sesja wspólna dla lekarzy i pacjentów)
Sesja III: "Aspekty psychologiczne w leczenia otyłości"
Sesji przewodniczy: prof. dr hab. Irena Ponikowska, prof. dr hab. Roman Ossowski
9:30-10:00 Prof. dr hab. Roman Ossowski - Instytut Psychologii Uniwersytetu im. K. Wielkiego, Bydgoszcz
- "Poczucie szczęścia z podjęcia leczenia redukującego masę ciała."
10:00-10:25 Prof. dr hab. Bassam Aouil - Instytut Psychologii Uniwersytetu im. K. Wielkiego, Bydgoszcz
- "Wsparcie psychospołeczne w procesie diagnozy i leczenia osób otyłych."


Sala "A" - dla pacjentów
Sesja IVA: "Edukacja osób otyłych"
Sesji przewodniczy: prof. dr hab. med. Irena Ponikowska, mgr Hanna Zych-Cisoń
10:30-10:50 Dr n. med. Ewa Kostrzewa - Zabłocka - Poradnia i Ośrodek Edukacji Diabetologicznej, Chełm
- "Jak uniknąć stłuszczenia wątroby - edukacja pacjentów."
10:50-11:10 Mgr Hanna Zych - Cisoń - Prezes Oddziału Pomorskiego PSD, Gdańsk
- "Własne doświadczenia edukacji dietetycznej pacjentów otyłych."
11:10-11:30 Lek. med. Jolanta Maciejewska - Katedra i Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii, Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
-"Pielęgnacja skóry u osób otyłych."
11:30-11:45 Dr Maciej Stawikowski - Oceanic S.A.
- "Program pielęgnacji skóry diabetyków i osób z zespołem metabolicznym."


Sala "B" - dla lekarzy
Sesja IVB: "Cukrzyca i otyłość - problemy interdyscyplinarne"
Sesji przewodniczy: prof. dr hab. med. Władysław Grzeszczak, prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
10:30-10:55 Prof. dr hab. med. Jerzy Łopatyński - Klinika Chorób Wewnętrznych UM, Lublin
- "Współpraca lekarzy różnych specjalności dla dobra chorych z cukrzycą."
10:55-11:20 Dr n. med. Zbigniew Hamerlak - Szpital Kliniczny PAM, Szczecin
- "Pierwszy kontakt w trudnych przypadkach."
11:20-11:45 Dr n. med. Wojciech Szczęsny, prof. dr hab. med. Stanisław Dąbrowiecki - Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej CM w Bydgoszczy, UMK Toruń
- "Chirurgia bariatryczna 2010 ? nowe trendy, stare problemy."
11:45-12:15 Prof. dr hab. Jerzy Mosiewicz - Klinika Chorób Wewnętrznych UM, Lublin
- "Cukrzyca a przewlekła obturacyjna choroba płuc."


Sala "A" - dla pacjentów
Sesja VA: "Aktualny model opieki diabetologicznej"
Sesji przewodniczy: prof. dr hab. med. Tomasz Zdrojewski, dr n. med. Hanna Jasiel
13:15-13:45 Prof. dr hab. med. Tomasz Zdrojewski - Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii UM, Gdańsk.
13:45-14:15 Dr n. med. Hanna Jasiel - Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii UM, Gdańsk
- "Czy aktualny model opieki diabetologicznej można uznać za optymalny?"
11:10-11:30 Lek. med. Jolanta Maciejewska - Katedra i Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii, Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
- "Pielęgnacja skóry u osób otyłych."
14:15-14:45 Mgr Jolanta Czechura - Poradnia Diabetologiczna Bona-Med., Gliwice
- "Co nowego w żywieniu chorych na cukrzycę, leczonych metodą intensywnej insulinoterapii"


Sala "B" - dla lekarzy
Sesja VB: "Cukrzyca i otyłość - problemy interdyscyplinarne"
Sesji przewodniczy: prof. dr hab. med. Czesław Wójcikowski, prof. dr hab. med. Marianna Bąk
13:15-13:45 Prof. dr hab. med. Marianna Bak - Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii UM, Warszawa
- "Metaboliczne czynniki etiologiczne warunkujące powstanie kardiomiopatii cukrzycowej ? podstawą do właściwego leczenia."
13:45-14:15 Dr n. med. Zofia Sikorska - Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii, Bydgoszcz
- "Postępy w leczeniu retinopatii cukrzycowej."
14:15-14:45 Dr n. med. Przemysław Drobik - Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
- "Zastosowanie metod medycyny nuklearnej w diagnostyce cukrzycy - monitorowanie powikłań."


12:00-13:00 Przerwa obiadowa


(Sala "A" - sesja wspólna dla lekarzy i pacjentów)
Sesja VI - "Fitoterapia"
Sesji przewodniczy: mgr Hanna Zych-Cisoń
15:00-15:30 Mgr Tadeusz Miszczak - TODA Herbal International CANADA
- "HEARTofGOLD Formula" "Rola naturalnych ekstraktów ziołowych w profilaktyce i regeneracji układów: krwionośnego, trawiennego i odpornościowego."
15:30-16:00 Ernest Michalski - Fundacja Ernesta Michalskiego "Polska Róża" - "Właściwości lecznicze owoców róży."
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

MAGAZYN „PEN” na DIABETICA EXPO 2010

Podczas toruńskich targów Diabetica Expo 2010 między innymi czynne było stoisko redakcyjne Magazynu PEN. Uczestnicy targów i odbywających się sympozjów mogli wziąć udział w plebiscycie „Dobre dla Diabetyka”. 13 osób z kilkuset głosujących nagrodzono  nowoczesnymi glukometrami Evolution.

Oto lista osób, które otrzymują taki upominek:
1. Ryszard Iliński – Skarżysko Kamienna,
2. Wanda Mika – Mielec,
3. Maria Łukasik – Wałbrzych,
4. Ryszard Matuszak – Rypin,
5. Krystyna Kutycka – Płock,
6. Mirosława Tadeja – Nowogard,
7. Regina Solska – Nowa Wieś,
8. Jadwiga Michalak – Kutno,
9. Zdzisława Dutkiewicz – Barcin,
10. Antoni Zasada – Włocławek,
11. Elżbieta Kaczanowska – Lidzbark Warmiński,
12. Stanisława Wieczorkowska – Włocławek,
13. Monika Daniel Nowakowska – Kraśnik.

Fundatorem upominków jest firma Pharmbos, która prześle gleukometry pocztą. Głosowanie w plebiscycie „Dobre dla Diabetyka” trwa do 10 października.