Nowości

Aktualne wiadomości: Spotkanie członków Koła Nowogard odbędzie się  07-05-2012 o godz. 16:00

więcej »

Historia Koła Nowogard 


Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard dnia 12-11-2010r. w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia na terenie Gminy Nowogard w zakresie cukrzycy” dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie przeprowadziło kontrolne badania poziomu cukru w krwi wśród podopiecznych oraz części pracowników Domu Pomocy Społeczne w Nowogardzie przy ul Smużyny 2.  

Pomiaru poziomu cukru we krwi dokonano  u 155 osób.
W tej grupie  badania wykazały: 

1 osobę z poziomem glikemii powyżej 200mg/dl     
7 osób z poziomem glikemii powyżej 160mg/dl
9 osób z poziomem glikemii powyżej 140mg/dl
4 osóby z poziomem glikemii poniżej 60 mg/dl

W imieniu własnym jak również całego PSD Zarządu Koła Nowogard składam serdeczne podziękowania kierownictwu Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie za bardzo dobre przygotowanie stanowisk do przeprowadzenia badań.

 

                                                                                 Eugeniusz Tworek