Nowości

Aktualne wiadomości: Spotkanie członków Koła Nowogard odbędzie się 05-12-2011 o godz. 16:00

więcej »

          

Historia Koła Nowogard 

04-04-2011. Spotkanie członków i sympatyków PSD Koła Nowogard

W dniu 04 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie członków PSD Koła Nowogard.

Porządek zebrania zawierał:

Poczyniono końcowe uzgodnienia do  spotkania integracyjnego członków  i sympatyków Koła Nowogard w dniu 18 kwietnia 2011r  "Dzień Święconego Jajka".
Na zaproszenie Zarządu Koła, Pielęgniarka Pani Lidia Bogus omówiła aspekty dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Przedstawiła zasady postępowania w przypadku  zetknięcia się z uczestnikami różnych zdążeń losowych w wyniku, których wystąpiły osoby poszkodowane. Szkolenie  obejmowało  aspekty prawne, moralne oraz techniczne przeprowadzenia  pierwszej pomocy. Były prezentacje obrazujące udzielanie pierwszej pomocy na fantonie, oraz prezentacje  z udziałem ochotników z pośród obecnych na sali. Po pokazach pierwszej pomocy wywiązała się dyskusja na tematy szkolenia jak również przypadków hipoglikemii u diabetyków.

                                                                                                    

                                                                                                    Prezes PSD

                                                                                                Koła Nowogard

                                                                                              Eugeniusz Tworek