Nowości

Aktualne wiadomości: Spotkanie członków Koła Nowogard odbędzie się 07-05-2012 o godz. 16:00

więcej »

Historia Koła Nowogard 

2012-06-02 - Nowogard - Kontrolne badanie poziomu glikemii

Dnia 02 czerwca 2012 w Nowogardzie na imprezie „Harcowiada 2012” w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard" dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie członkowie  Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła w Nowogardzie przeprowadzili kontrolne pomiary poziomu cukru we krwi.


Z możliwość pomiaru poziomu cukru we krwi skorzystało 79 osób.                                    

 W tej grupie  badania  wykazały:

5 osób z poziomem glikemii powyżej 160mg/dl  

3 osoby z poziomem glikemii powyżej 200mg/dl 

2 osobę z poziomem glikemii 300 mg/dl


W imieniu własnym jak również całego Zarządu Koła Nowogard składam Organizatorom " Harcowiady
2012
" podziękowania  
za umożliwienie przeprowadzenia badań:


Eugeniusz Tworek    
            Prezes PSD
               Koła Nowogard