Nowości

Aktualne wiadomości: Spotkanie członków Koła Nowogard odbędzie się 07-05-2012 o godz. 16:00

2012-06-30 - Żabowo - Kontrolne badanie poziomu glikemii

Dnia 30 czerwca 2012 w Żabowie na I Plenerze Rzeźbiarskim w Żabowie w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard" dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie członkowie  Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła w Nowogardzie przeprowadzili kontrolne pomiary poziomu cukru we krwi, cholesterolu , trójglicerydów oraz ciśnienia tętniczego.

Z możliwość pomiaru poziomu cukru we krwi skorzystało 49 osób.                                    

W tej grupie  badania nie wykazały znacznych odstępstw od normy. 

 

Z możliwości pomiaru poziomu cholesterolu skorzystało 35 osób.  

W tej grupie  badania wykazały:

2 osoby z poziomem cholesterolu powyżej 240 mg/dl 
                                                            

Z możliwości pomiaru poziomu trójglicerydów skorzystało 29 osób.            

W tej grupie badania wykazały:                                                                                           

1 osobę z poziomem trójglicerydów powyżej 360 mg/dl                                                           

1 osobę z poziomem trójglicerydów powyżej 480mg/dl 
                                                          

W imieniu własnym jak również całego Zarządu Koła Nowogard składam Organizatorom I Pleneru Rzeźbiarskiego w Żabowie a w szczególności Pani Helenie Niemirskiej serdeczne podziękowania  za umożliwienie przeprowadzenia badań:

  Eugeniusz Tworek    
            Prezes PSD
               Koła Nowogard