Nowości

Aktualne wiadomości: Spotkanie członków Koła Nowogard odbędzie się 16.11.2010 o godz. 17:00.

więcej »

Historia koła Nowogard 

2012-07-29 - Szczytniki - Kontrolne badanie poziomu glikemii

Dnia 29 lipca 2012 w Szczytnikach podczas imprezy Integracyjnej w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard" dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie członkowie  Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła w Nowogardzie przeprowadzili kontrolne pomiary poziomu cukru we krwi, cholesterolu , trójglicerydów oraz ciśnienia tętniczego.

Z możliwość pomiaru poziomu cukru we krwi skorzystało 46 osób.                                    

W tej grupie  badania nie wykazały: 

3 osoby z poziomem cukru powyżej 140 mg/dl

1 osobę z poziomem cukry powyżej 170 mg/dl

Z możliwości pomiaru poziomu cholesterolu skorzystało 16 osób.  

W tej grupie  badania wykazały:

1 osobę z poziomem cholesterolu powyżej 200 mg/dl 

1 osobę z poziomem cholesterolu powyżej 250 mg/dl 
                                                            

Z możliwości pomiaru poziomu trójglicerydów skorzystało 7 osób.            

W tej grupie badania wykazały:

3 osoby z poziomem trójglicerydów powyżej 200mg/dl                                                                                 

2 osoby z poziomem trójglicerydów powyżej 200 mg/dl                                                           

                                                         

W imieniu własnym jak również całego Zarządu Koła Nowogard składam sołtysowi Szczytnik Panu  Markowi Gaj serdeczne podziękowania  za zaproszenie oraz za  umożliwienie przeprowadzenia badań:

  Eugeniusz Tworek    
            Prezes PSD
               Koła Nowogard

tekst