<- [If lt IE 7]> <[Endif] ->

  

Nowości

Aktualne wiadomości: Spotkanie członków Koła Nowogard odbędzie się 16.11.2010 o godz. 17:00.

więcej »

Historia koła Nowogard 

2012-09-16 -  Sołeckie Dożynki w Trzechlu - Kontrolne badanie glikemii

W dniu 16 września 2012 r. na zaproszenie Sołtysa Trzechla Pani Anieli Maszyna oraz Rady Sołeckiej Trzechla, organizatorów Sołeckich Dożynek  w Trzechlu, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard  w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard" dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie przeprowadziło kontrolne badania poziomu cukru w krwi, ciśnienia tętniczego, cholesterolu i trójglicerydów. Prowadzona była również profilaktyka informacyjna z zakresu diabetologii .W Sołeckich Uroczystościach Dożynkowych wspólnie z Kołem Diabetyków w Nowogardzie uczestniczyła Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" Osoby zainteresowane otrzymały materiały edukacyjne w kierunku cukrzycy i chorobom nowotworowym.

Z możliwości pomiaru poziomu cukru we krwi skorzystało 89 osób.
W tej grupie  badania  wykazały:
    1 osobę z poziomem glikemii  350 mg/dl
    3 osoby z poziomem glikemii od 240 do 295 mg/dl
    5 osób z poziomem glikemii od 160mg/dl do 200mg/dl
   
Z możliwości pomiaru poziomu cholesterolu skorzystały 19 osób.
W tej grupie  badania wykazały:  
    2 osoby z poziomem cholesterolu powyżej 200 mg/dl 

Z możliwości pomiaru poziomu trójglicerydów skorzystało 17 osób.
W tej grupie  badania wykazały:                                                                 
    1 osobę z poziomem trójglicerydów powyżej 260mg/dl
 
W imieniu własnym jak również całego Zarządu PSD Koła Nowogard, składam serdeczne podziękowania organizatorom Gminnych Uroczystości Dożynkowych w Maszkowie za umożliwienie przeprowadzenia badań oraz akcji informacyjnej z zakresu diabetologii.

 
                                                                                                          Eugeniusz Tworek   
                                                                                                               Prezes PSD
                                                                                                             Koła Nowogard