Nowości

Aktualne wiadomości: Spotkanie członków Koła Nowogard odbędzie się 16.11.2010 o godz. 17:00.

więcej »

Historia koła Nowogard 

17 listopada 2012 -  Relacja z Gminnych Obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Nowogardzie

„Cukrzyca: chrońmy naszą przyszłość”

 W dniu 17 listopada 2012 r. w Nowogardzkim Domu Kultury pod hasłem „Cukrzyca: chrońmy naszą  przyszłość” odbyły się Gminne Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą  w Nowogardzie. Obchody zostały częściowo dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard".
Gościliśmy na obchodach między innymi: Sekretarza Zarządu Krajowego PSD Prezesa PSD Zarządu Wojewódzkiego w Szczecinie Zbigniewa Kędzierskiego,  licznych przedstawiciele  struktur Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków  Województwa Zachodniopomorskiego, Burmistrz  Nowogardu Pana Roberta Czaplę, Koordynatora Krajowego "Szkoły Cukrzycy" dr Pana Andrzeja Paciorkowskiego, lekarza prowadzącego "Nowogardzką Szkołe Cukrzycy" Panią dr Marzenę Kargul,  przedstawicieli Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Nowogard, kierownika Apteki Niebieskiej w Nowogardzie - Apteki przyjaznej Diabetykom Panią Małgorzatę Kędziora, Przedstawiciela firmy WÖRWAG PHARMA GmbH & CO. KG Pana Tomasza Kowalskiego.
Pan dr Andrzej Paciorkowski oraz pani dr Marzena Kargul wystąpili z wykładami obejmującymi zagadnienia dotyczące cukrzycy. Pan Tomasz Kowalski w trakcie trwania obchodów prowadził badania stopy cukrzycowej. Pielęgniarki Pani Mirosława Tadeja oraz Krystyna Piasecka prowadziły badania przesiewowe w kierunku cukrzycy oraz pomiary ciśnienia tętniczego.
Całość obchodów urozmaicona została występami solistów i zespołów  z Nowogardzkiego Domu Kultury.  Na zakończenie obchodów można było spróbować specjałów dietetycznych przygotowanych przez uczniów  z Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nowogardzie składa bardzo serdeczne podziękowanie mieszkańcom Gminy Nowogard oraz wszystkim gościom za udział  w Gminnych Obchodach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.

Szczególnie gorące podziękowania składamy :

    * Panu dr Andrzejowi Paciorkowskiemu za wygłoszony wykład
    * Pani dr Marzenie Kargul za wygłoszony wykład
    * Panu Tomaszowi kowalskiemu za przeprowadzone badania w kierunku stopy cukrzycowej.
    * Pani Mirosławie Tadeja za przeprowadzone badania przesiewowe w kierunku cukrzycy
    * Pani Krystynie Piaseckiej za przeprowadzone badania przesiewowe w kierunku cukrzycy
    * Aptece MEDIQ Niebieska 2 Nowogard ul. Kościuszki 36/4, za przekazany upominek
    * Pani Anecie Drążewskiej dyrektorowi Nowogardzkiego Domu Kultury  za pomoc  w zorganizowaniu  obchodów.

    *  Pani Anecie Drążewskiej dyrektorowi Nowogardzkiego Domu Kultury  za pomoc  w zorganizowaniu  obchodów.
    * Pani Barbarze Źróbek instruktorowi śpiewu ARA, tańca oraz działalności podstawowej w Nowogardzkim Domu Kultury za przygotowanie i prowadzenie części artystycznej obchodów, oraz za pomoc w prowadzeniu obchodów
    *  Wszystkim pracownikom Nowogardzkiego Domu Kultury, którzy uczestniczyli czynnie w przygotowaniu oraz obsłudze obchodów w szczególności:
          o Instruktorom:
                + Izabeli Turowskiej
                + Wiktorii  Domańskiej
                + Agacie Kubiak
                + Mikołajowi Kubiak
          o Solistom:
                + Maji Tębłowskiej
                + Magdalenie Sarzyńskiej
          o Zespołom
                + Fenix II
                + Pary taneczne Flesz
                + Flesz Dance II
                + Śpiewaczy Wesoła Ferajna
          o Kapelmistrzowi - Aleksandrowi Śmigiel
          o Akustykowi - Adrianowi Czernickiemu
          o Operatorowi świateł - Łukaszowi Saran
          o grafikowi - Andrzejowi  Górnemu

    * Nauczycielom praktycznej nauki zawodu w Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie za przygotowanie, nadzór i prowadzenie stołu z poczęstunkiem dla uczestników w osobach:
          o Barbarze Jendrusiak
          o Bożenie Bartoszewskiej
          o Justynie Cimcioch

    * Uczniom Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie za przygotowanie i prowadzenie stołu z poczęstunkiem dla uczestników obchodów.

    * Burmistrzowi Nowogardu za objęcie Obchodów Honorowym patronatem
    * Pani prof. Dr hab. N med. Lilianie Majkowskiej za objęcie Obchodów patronatem naukowym
    * Dziennikowi Nowogardzkiemu za objęcie Obchodów patronatem medialnym
    * Portalowi internatowemu wNoiwogardzie za opublikowanie zaproszenia i programu Obchodów
    * Wiadomościom Samorządowym za opublikowanie zaproszenia i programu Obchodów
    * Oraz wszystkim, którzy włączyli się czynnie w organizację i prowadzenie obchodów.

 
                                                                                              Za Zarząd
                                                                                        PSD Koło Nowogard
                                                                                           Eugeniusz Tworek