Nowości

Aktualne wiadomości: Spotkanie członków Koła Nowogard odbędzie się 16.11.2010 o godz. 17:00.

więcej »

Historia koła Nowogard 

2012-12-12 -  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie - Kontrolne badanie glikemii.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard dnia 12 grudnia 2012r. w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard" dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie przeprowadziło kontrolne badania poziomu cukru w krwi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica przy ul. Poniatowskiego w Nowogardzie. Badania przeprowadzono wśród  pełnoletnich uczniów i pracowników szkoły.
Pomiaru poziomu cukru we krwi dokonano  u 142 osób. 
W prowadzonych badaniach nie stwierdzono  istotnych nieprawidłowości w poziomie glikemii w stosunku do normy. W imieniu własnym jak również całego Zarządu PSD Koła Nowogard składam serdeczne podziękowania  dyrektorowi szkoły Panu Stefanowi Sitkowskiemu za umożliwienie przeprowadzenia badań oraz pielęgniarce Pani Lidii Bogus za sprawne przeprowadzenie badań. 

Eugeniusz Tworek 
        Prezes
PSD Koła Nowogard