Nowości

Aktualne wiadomości: Spotkanie członków Koła Nowogard odbędzie się 

więcej »

Spotkanie w Bibliotece

We wtorek 19 kwietnia 2016 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie odbyła się prelekcja  Eugeniusza Tworka wice prezesa Zachodniopomorskiego Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na temat "Epidemiologii cukrzycy". Uczestnicy zostali zapoznani z długą historią odkrywania cukrzycy od pierwszych wzmianek o „chorobie pragnienia” pochodzących z 2696 r. p.n.e. znajdujących się  w fundamentalnym dla chińskiej medycyny dziele zatytułowanym „Huang-di Nei jing Su wen“,  czyli „Traktat o medycynie z czasów cesarza Huanga“  poprzez czasy Apoloniusza z Memfis, Sushruta i Charaka, Galena, Paula  Langerhansa, Oskara Minkowskiego i Josefa von Meringa, Alberta Sharpey- Schafera,  Frederyka Granta Bantinga i Karol Herberta Besta, po czasy współczesne. Omówione zostały podejmowane inicjatywy globalnej prewencji cukrzycy, wskazane zagrożenia jakie niesie ze sobą cukrzyca w skali globalnej na płaszczyźnie zdrowotnej i finansowej dla całego świata, podkreślony został niedostateczny poziom zrozumienia czy wręcz bagatelizowania zagrożeń poprzez gremia decydenckie w Polsce.

admin.