Nowości

Aktualne wiadomości: Spotkanie członków Koła Nowogard odbędzie się 

więcej »

Spotkanie w kole

W dniu 09 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie członków PSD koła Nowogard w 2017r. na którym podsumowano działalność koła za 2016r, przyjęto sprawozdanie i bilans z działalności finansowej koła. Zostało złożone sprawozdanie z realizacji zadnia publicznego w ramach oferty Gminy Nowogard za 2016r. Omówiona została również przygotowana do złożenia oferta działań w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego wśród mieszkańców Gminy Nowogard na 2017r. Zostały również omówione założenia do planu działania koła w zakresie wykraczającym poza ramy oferty w 2017 roku.
  
  Eugeniusz Tworek
       Prezes PSD
Zarządu Województwa
Zachodniopomorskiego