18-05-2010. 

Spotkanie członków 

i sympatyków Koła

Nowogard 


Historia Koła Nowogard 

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach:  

   

1.  Pani Elżbieta Drobik edukator diabetologiczny. Przeprowadziła dla członków Koła       Nowogard         prezentację Programu szkoleń dla pacjentów  „ Z cukrzycą na Ty”. Każdy z uczestników szkolenia     otrzymał komplet materiałów obejmujący tematykę szkolenia.

2. Pani Małgorzata Szproch Magistrant Technologii Żywności i Żywienia Człowieka przygotowała            i omówiła zestawy produktów spożywczych  zalecanych oraz niewskazanych dla diabetyków. Każdy    z uczestników spotkania otrzymał materiały obejmujące omawiane tematy.

W dalszej części spotkania zostały omówione sprawy bieżące koła Nowogard