Polskie Stowarzyszenie Diabetyków         
    Koło Goleniów  
         
           

O Nas |   Aktualności |  w budowie historia w budowie Szkoła Cukrzycy  Oddział Powiatowy 

Oddział Wojewódzki

W dniu 08 lutego 2014 w Goleniowie w ramach zorganizowanej przez Koło PSD Nowogard we współpracy z grupą inicjatywną diabetyków z Goleniowa i Zarządu Wojewódzkiego PSD w Szczecinie oraz pomocy Pana Roberta Krupowicza Burmistrz Goleniowa odbyła się „Biała Sobota”. Na zakończenie, której została podjęta decyzja o reaktywacji koła PSD w Goleniowie.


          Adres Siedziby                                              Adres korespondencyjny:
PSD Koła Goleniów:                                      _  
ul. Matejki 3c                                                  _   

72-100 Goleniów                                             _                                                     
tel. 601 704 833                        


Konto bankowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła Goleniów:
Bank Polska Kasa Opieki SA 58124038391111001056590475

Skład Zarządu PSD Koła Goleniów

Prezes – Renata Mituła
Wiceprezes - Lidia Jakubowska
Sekretarz – Jolanta Modzelewska
Skarbnik – Aleksandra Fabiańska
Członek – Krzysztof Dróbka
Członek - Halina KiszkoWszelkie informacje dotyczące działalności Koła można uzyskać u:

Prezesa -  Renaty Mituła - tel: 601 704 833;  e-mail: parkinson.goleniow@wp.pl
Wiceprezesa - Lidi Jakubowskiej - tel.: 609 113 902
Sekretarza -  Jolanty Modzelewskiej - tel: 692 487 569
Skarbnika  - Aleksandry Fabiańskiej - tel: 513 226 181


Terminy dyżurów
oraz kalendarz działań PSD Koła Goleniów 
zostaną niebawem opublikowane