Polskie  Stowarzyszenie  Diabetyków  
Zachodniopomorski
Zarząd Wojewódzki


Turnus Integracyjno Szkoleniowy w Międzyzdrojach.

W dniach od 10 do 14 maja 2017 roku w ośrodku Polino w Międzyzdrojach odbył się turnus integracyjno szkoleniowy dla zachodniopomorskich diabetyków. Turnus został zorganizowany przez kolegę Wiesława Jakuba i Oddział Powiatowy PSD w Wałczu przy udziale Oddziału Zachodniopomorskiego PSD. W programie turnusu znalazły się bloki informacyjno edukacyjne oraz integracyjno rekreacyjne. Na blok informacyjno edukacyjny miedzy innymi złożyły się:

1.    Spotkanie uczestników turnusu z Prezesem Zarządu Głównego Panią Anną Śliwińską i Prezesem
       Oddziału Zachodniopomorskiego Eugeniuszem Tworkiem
2.    Wykłady i prezentacja „Szkoły Cukrzycu” przeprowadzone przez koordynatora krajowego „Szkoły
       Cukrzycy” dr Andrzeja Paciorkowskiego
3.    Szkolenie z zasad prowadzenia księgowości w strukturach zachodniopomorskiego PSD
       przeprowadzone przez Pana Mariana Krótkiego oraz Eugeniusza Tworka
4.    Prezentacje firm
•    Abbot
•    Avent Pharma
•    Spotkanie z Arkadiuszem Jaskulskim
5.    Spotkanie z mistrzem pszczelarskim Eugeniuszem Tworkiem.

Na blok integracyjno rekreacyjny złożyły się miedzy innymi:

1.    Indywidualne i grupowe wycieczki w okolice Międzyzdrojów
2.    Spacery w pasie nadmorskim
3.    Wieczorki taneczne
4.    Indywidualne i grupowe wycieczki nad morze i okolice Międzyzdrojów
5.    Wycieczka do Świnoujścia połączona z wizytą w Oddziale Grodzkim PSD Świnoujście

W trakcie turnusu odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiego PSD poszerzone o prezesów i przedstawicieli struktur terenowych PSD, w którym uczestniczyła Prezes Pani Anna Śliwińska. W turnusie uczestniczyło około 140 osób. 

W imieniu własnym oraz organizatorów i uczestników turnusu składam podziękowania właścicielowi ośrodka „Polino”  Panu Krzysztofowi Makowskiemu za przychylność dla diabetyków i zapewnienie pobytu uczestnikom turnusu.


     Eugeniusz Tworek
              Prezes
        PSD Oddziału
  Zachodniopomorskiego