Polskie  Stowarzyszenie  Diabetyków  
Zachodniopomorski
Zarząd Wojewódzki


W zakładce dostępne są formularze i dokumenty do użytku w PSD


PIT-OP

Deklaracja członkowska

Informacje statystyczne za 2020 rok
plik word                                     plik  pdf

Sprawozdanie finansowe
RZiS plik pdf                              Bilans  plik pdf

Nota ksiegowa za 2020 rok
plik word                          plik pdf

Rozliczanie otrzymanych dotacji i darowizn
plik Excel                         plik pdf

Oświadczenie 1% za 2020 rok
plik Excel                          plik pdf

Zestawienie na koniec roku 2020
plik Excel                     plik pdf

Skrócony protokół z zebrania założycielskiego Koła PSD

Skrócony protokół z Walnego Zebrania Członków Koła PSD

Regulamin wręczenia, użytkowania i przechowywania Sztandaru PSD

Regulamin nadania srebrnej odznaki „Za Zasługi dla PSD”

Regulamin nadania złotej odznaki „Za Zasługi dla PSD”

Wniosek o nadanie odznaki „Za Zasługi dla PSD”

Regulamin przyznania medalu „Za Zwycięstwo nad Cukrzycą”

Wniosek o przyznanie medalu „Za Zwycięstwo nad Cukrzycą”

Komisja Rewizyjna – regulamin

Sąd Koleżeński – regulamin