Nowości

  Spotkanie członków Koła Nowogard odbędzie się
                                                                 więcej »
       

"Szkoła Cukrzycy "

   

Wydarzenia i relacje    [2015]                [Wstecz]


Apel organizacji osób niepełnosprawnych do władz Rzeczypospolitej Polskiej

5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.
Celem obchodów jest wyrażenie sprzeciwu wobec łamania praw osób z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu w środowisku zamieszkania oraz w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Organizacje reprezentujące osoby niepełnosprawne manifestują tego dnia swoje zaangażowanie w walkę o takie same, jak dla osób pełnosprawnych, możliwości swoich środowisk w dostępie do edukacji, do rynku pracy i powszechnie oferowanych usług publicznych, o ich prawo do niezależnego, godnego życia oraz pełnego uczestnictwa w życiu publicznym.

[Czytaj Apel ]


Podziękowanie za
DiabeDance©  -  na Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
[Więcej]