Nowości

Aktualne wiadomości: Spotkanie członków Koła Nowogard odbędzie się 05-12-2011 o godz. 16:00

więcej »

Wydarzenia i relacje  


UWAGA! BEZPŁATNE SZKOLENIA!

            Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS”                               Ogłasza nabór chętnych na bezpłatne szkolenia: w ramach projektu                                        IT4U – Aktywizacja zawodowa osób po 45 roku życia                       Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba powyżej 45 roku życia,która jest:                         1. zarejestrowana jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Goleniowie Filia w Nowogardzie, lub zatrudniona w małym/średnim przedsiębiorstwie - zagrożona utratą pracy,                                                                                                                              2. mieszkańcem gminy Nowogard.                                                                                                              W ramach projektu odbędą się bezpłatne kursy       

   ABC KOMPUTERA –IT4U  
połączone z Warsztatem aktywnego poszukiwania pracy
   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach Projektu IT4U - Aktywizacja zawodowa osób po 45 roku życia przeprowadzone zostaną 3 cykle szkoleniowe po 40 godzin każdy. Zajęcia odbywać się będą w 3 dwunastoosobowych grupach, 3 razy w tygodniu po min. 3 godziny lekcyjne.

W zależności od potrzeby klientów zajęcia będą odbywać się w godzinach popołudniowych, lub w weekendy. Dla osób bezrobotnych istnieje możliwość zorganizowania szkolenia od godzin porannych.

Od uczestników kursu nie jest wymagana żadna wiedza początkowa w zakresie posługiwania się komputerem.

Kurs ABC komputera - IT4U podzielono na dwa moduły:

Moduł I - Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Warsztaty mają na celu przede wszystkim zwiększenie motywacji i chęci do działania. Uczestnicy spotkań rozwijać będą swoje zdolności pracy w grupie, poznają metody motywowania do działania, zostaną przygotowani do samodzielnego poszukiwania pracy czy też przedstawione im zostaną techniki służące lepszemu poznaniu swoich potrzeb i oczekiwań. W trakcie warsztatów dla każdego uczestnika opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania. Na warsztaty przewidziano 8 godzin (2 dni po 4 godziny) w jednym cyklu szkoleniowym. Zajęcia prowadzone będą przez doradcę zawodowego posiadającego licencję zawodową.

Moduł II - Warsztaty komputerowe ABC komputera - IT4U prowadzone będą w pracowni komputerowej. Każdy uczestnik dysponował będzie własnym komputerem, co służyć będzie optymalizacji procesu nauczania. Przewidziano 32 godziny zająć warsztatowych dla każdej z grup. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych trenerów - informatyków posiadających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć/szkoleń.

Moduł zawiera następując bloki tematyczne:

Wiadomości wstępne - 2 godziny                                                                             System operacyjny MICROSOFT WINDOWS - 6 godzin
• Pojęcie pliku, folderu, skrótu i programu, anatomia okna systemu Windows
• Operacje na plikach i folderach;                                                                                       Edytor tekstów MICROSOFT WORD - 6 godzin
• Formatowanie tekstu, tabelki, wypunktowanie i numerowanie – wykonywanie list numerowanych z podpunktami, rysowanie w Wordzie;
Arkusz kalkulacyjny MICROSOFT EXCEL - 6 godzin
Urządzenia peryferyjne - drukarka, skaner, kamera internetowa, drukarka fiskalna, aparat cyfrowy - 3 godziny
Zdjęcia cyfrowe - MICROSOFT PICTRUE MANAGER - 1 godzina

Elementy sieci INTERNET - 6 godzin
• Podstawowe pojęcia związane z Internetem: strona WWW, poczta elektroniczna, adres WWW, http, hiperłącze.
• Podstawowe informacje z obsługi programu Internet Explorer.
• Przydatne adresy internetowe i wyszukiwanie informacji w Internecie.
• Umiejętne importowanie danych ze stron WWW.
• Obsługa konta pocztowego ze strony WWW.

Obsługa programu Outlook EXPRESS - 2 godziny
• Konfiguracja konta pocztowego, edycja książki adresowej.
• Odbieranie i wysyłanie wiadomości.
• Wiadomości z załącznikami;

Zajęcia dostosowane będą do indywidualnych potrzeb zarówno kobiet jak i mężczyzn.
Dla każdego uczestnika zaplanowano bezpłatne materiały szkoleniowe, PENDRIVE'y, poczęstunek, koszulki promocyjne.

Każdy uczestnik po zakończonym kursie oraz zdanym egzaminie uzyska dyplom ukończenia kursu ABC Komputera  - IT4U.

 REKRUTACJA:

Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu w/w warunków jest wypełnienie i przesłanie pocztą tradycyjną lub elektroniczną lub złożenie w biurze projektu:
a. formularza rekrutacyjnego, kompletnie wypełnionego, opatrzonego datą i podpisanego,
b. deklaracji/zobowiązania uczestnictwa w projekcie,
c. oświadczenia o zatrudnieniu w małym lub średnim przedsiębiorstwie lub oświadczenia o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP Goleniów/ Filia Nowogard,
d. przystąpienie do rozmowy - analiza potrzeb klienta - rozmowa prowadzona przez doradcę zawodowego. Podczas rozmowy utworzona zastanie indywidualna karta usług doradczych, a na koniec podpisany zostanie kontrakt. Na każdego kandydata przewidziano 1 godzinę. 

Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do momentu uzyskania wymaganej liczby uczestników dla danego szkolenia. Zgłoszenia które wpłyną po uzyskaniu określonej liczby uczestników dla danego szkolenia będą rejestrowane na liście rezerwowej.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w  projekcie zostanie podjęta na podstawie spełnienia w/w kryteriów oraz wg kolejności zgłoszeń. Decydujący wpływ będzie miała decyzja doradcy zawodowego.

 

Do pobrania:

1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA

2. KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

3. OŚWIADCZENIE - ZGODA NA PRZETWAŻANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Biuro projektu:

Stowarzyszenie

Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS”

Ul. Wojska Polskiego 3

72-200 Nowogard

Pok. 116

(Budynek Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”)

Godziny otwarcia:

 

Poniedziałek – piątek

10.00 – 16.00

e-mail: awis@awis.org.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Koordynator projektu

Tobiasz Lubczyński

Tel. 667 97 10 70

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego